Kazachski Narodowy Uniwersytet Gumilowa obchodzi Światowy Dzień Języka Arabskiego

ASTANA – Euroazjatycki Uniwersytet Narodowy im. Gumilowa (ENU) był gospodarzem wydarzenia kulturalnego z okazji Światowego Dnia Języka Arabskiego 7 grudnia.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Orientalistyki ENU oraz Ambasadę Egiptu w Kazachstanie.

„Dzisiaj w Kazachstanie mieliśmy okazję świętować bogactwo i globalne znaczenie języka arabskiego, który jest jednym z najczęściej używanych języków, którym posługuje się ponad 700 milionów osób na całym świecie”, Ambasador Maroka w Kazachstanie Mohammed Rachid Maaninou powiedział The Astana Times. „Język arabski odgrywał katalityczną rolę w kulturze, nauce i sztuce na przestrzeni dziejów i jest jednym z sześciu oficjalnych języków Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

Ambasador Maaninou powiedział, że uczniowie, którzy nauczą się arabskiego, rozwiną dwustronne i wielostronne relacje między Kazachstanem a światem arabskim, „ponieważ język jest siłą napędową łączącą społeczeństwa i społeczności”.

Dr Montasyr Abuzeid, Ambasador Państwa Palestyna, Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, również zwrócił uwagę na znaczenie języka arabskiego.

„Język arabski odegrał kluczową rolę w budowie wielu cywilizacji, które zaczęły się od słów zadeklarowanych w dokumencie i przekształciły się w rzeczywiste projekty w terenie. Znajomość języka arabskiego jest ważnym elementem tożsamości kulturowej… W 2011 roku Bloomberg Businessweek umieścił arabski na czwartym miejscu na świecie pod względem użyteczności w biznesie. W 2013 roku British Council opublikowało szczegółowy raport na temat najczęściej używanych języków w Wielkiej Brytanii, zatytułowany Languages of the Future. Jeśli chodzi o najbardziej dochodowe języki w Wielkiej Brytanii, arabski zajmuje drugie miejsce w rankingu organizacji” – powiedział ambasador Abuzeid.

Ambasador podkreślił, że arabski jest jednym z najbogatszych pod względem materiału językowego języków. „Na przykład trzynastowieczny słownik Lisan al-Arab Ibn Manzura zawiera ponad 80 000 pozycji leksykalnych, podczas gdy w języku angielskim słownik Samuela Johnsona, który był jednym z pierwszych, którzy opracowali XVIII-wieczny słownik angielski, zawiera 42 000 słów” — powiedział. dodany.

W wydarzeniu wzięli udział szefowie i wysocy członkowie misji dyplomatycznych 12 krajów arabskich (Palestyna – Egipt, Liban, Maroko, Oman, Libia, Jordania, Katar, Kuwejt, Algieria, Arabia Saudyjska, Irak), Indonezji i Republiki Południowej Afryki.

Warto wspomnieć, że w 2015 r. przy wsparciu ambasad krajów arabskich otwarto w ENU pracownię arabistyki. Pięćdziesięciu studentów uczy się arabskiego jako głównego i drugiego języka obcego na uczelni.

Światowy Dzień Języka Arabskiego obchodzony jest 18 grudnia od 2012 roku. W tym dniu Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło arabski jako szósty język urzędowy Organizacji w 1973 roku.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *