Kazachstan obchodził Dzień Niepodległości

Prezydent Kassym-Żomart Tokajew złożył gratulacje z okazji Dnia Niepodległości, mówiąc, że 16 grudnia 1991 r. to ważna data w historii kraju.

„Musimy uhonorować bohaterów narodowych, którzy poświęcili swoje życie obronie wolności. Ich miłość do ojczyzny jest przykładem dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń… Naszym głównym zadaniem jest dalsze umacnianie naszego państwa. Musimy ciężko pracować, aby to osiągnąć. Kazachstan stanie się w ten sposób silnym krajem” – powiedział Tokajew.

W tym roku Tokajew powiedział, że Dzień Niepodległości jako główne święto narodowe powinien być obchodzony jako „dzień pamięci o naszych bohaterach narodowych, którzy wnieśli znaczący wkład w odzyskanie niepodległości” na spotkaniu Narodowego Kurułtaju (kongres w języku kazachskim) 16 czerwca.

Deklaracja o suwerenności państwowej Kazachskiej SRR (Socjalistycznej Republiki Radzieckiej) została przyjęta 25 października 1990 r., stanowiąc pierwszy krok kraju w kierunku jej niepodległości. Deklaracja stała się podstawą prawną do opracowania i uchwalenia ustawy konstytucyjnej o niepodległości Kazachstan w 1991 roku.

Dokument ustanawiał podstawowe zasady suwerenności – jednolite państwo, integralność, niepodzielność i nienaruszalność jego terytorium, odrodzenie i rozwój kultury, tradycji, języka i umacnianie tożsamości narodowej, równość prawną i równe szanse przedstawicieli wszystkich narodów i narodowości , pluralizmu politycznego i innych zasad.

Kraj stał się suwerennym państwem po przyjęciu przez Radę Najwyższą ustawy o niepodległości państwowej Kazachstanu 16 grudnia 1991 roku.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *