Central Asian Media Forum zajmuje się rolą kobiet w mediach i społeczeństwie obywatelskim

Przez lata niepodległości Kazachstan podjął szereg progresywnych działań w celu zwalczania nierówności płci, dzięki wspólnym wysiłkom państwa i społeczeństwa obywatelskiego, którego zasadniczą częścią były media, powiedziała Aida Balayeva, zastępca szefa Biura Prezydenta Kazachstanu. Administracja, na sesji poświęconej roli kobiet w mediach i społeczeństwie obywatelskim na Central Asian Media Forum 21 grudnia.

Balayeva podkreśliła, że obecna strategia genderowa kraju poprawia jego pozycję w międzynarodowych ocenach i wskaźnikach.

„Według wyników indeksu równości płci za 2021 r. Kazachstan poprawił swoje wyniki i awansował na 65. miejsce na 146 krajów. Mając wiodącą pozycję w regionie Azji Środkowej, staramy się zapewnić stały wzrost wydajności” – powiedział Balayeva.

Stwierdziła również, że kobiety w Kazachstanie coraz częściej zajmują kluczowe stanowiska medialne i rządowe.

„Obecna koncepcja polityki rodzinnej i genderowej do 2030 roku poprawi te wskaźniki. W ciągu najbliższych ośmiu lat Kazachstan planuje znacznie zmniejszyć różnice między płciami” – dodała Balayeva.

Moderator sesji Moldiyar Yergebekov, badacz przejawów stereotypów związanych z płcią w mediach i kinie, stwierdził również, że dziś kobiety pracują ramię w ramię z mężczyznami w życiu gospodarczym i politycznym kraju.

„Trudno mi scharakteryzować nasze kobiety jako płeć piękną. Raczej określiłbym je jako bardzo silne i celowe. Kazachskie kobiety wnoszą znaczący wkład w społeczeństwo. Kobiety zajmują wyjątkową pozycję w mediach, szczególnie wśród menedżerów mediów i dziennikarzy w naszym kraju” – powiedział Yergebekov.

Jednak pomimo znacznych postępów w kwestii równouprawnienia płci, Kazachstan, według Balaevy, ma jeszcze miejsce na rozwój. Stwierdziła, że ostatnio w Kazachstanie i kilku krajach Azji Środkowej pojawiły się komentarze na temat braku jasnych ról kobiecych w filmach, które mogłyby uosabiać paradygmat kobiety sukcesu. Zauważyła, że media, a zwłaszcza kino, są kluczowym narzędziem wpływania na poprawę sytuacji w zakresie równouprawnienia płci – zarówno w skali kraju, jak i regionu.

„W ciągu ostatnich dziesięciu lat filmy w Kazachstanie były oceniane pod kątem badania stereotypów związanych z płcią. Wyniki pokazały, że dominują stereotypowe obrazy kobiet i ról płciowych. W filmach domowych często pojawiają się obrazy matki, cierpiącej kobiety z wewnętrznym bólem, Amazonki, dziewczyny, kochanka bohatera, panny młodej i drugiej żony, z bardzo nielicznymi przedstawieniami wykształconej i utalentowanej kobiety. Uważam, że nadszedł czas, abyśmy wszyscy się nad tym zastanowili. Jestem przekonany, że nasze kultury mają dziś wiele modeli, z których można czerpać inspirację” – powiedziała Balayeva.

Laetitia Bazzi-Veil, p.o. Przedstawiciela Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) w Kazachstanie, zgodziła się ze swoimi współpracownikami i podkreśliła potrzebę trafnego portretowania kobiet w mediach. Według niej media nadal przyczyniają się do powstawania stereotypów związanych z płcią, czy to poprzez tradycyjne wiadomości, czasopisma, treści telewizyjne czy reklamy.

„Zgodnie z ustaleniami spowolniliśmy postępowe przedstawianie kobiet w reklamach i częściej pokazują one kobietę w bardziej tradycyjnej, stereotypowej roli niż kobietę na stanowisku pracy. Dlaczego mówię o reklamach? Ponieważ dzieci są regularnie narażone na ten obraz za pośrednictwem programów telewizyjnych, mediów społecznościowych i marketingu, a sposób, w jaki równość płci jest prezentowana w telewizji lub w mediach, oczywiście kształtuje społeczeństwo” – powiedziała Bazzi-Veil.

Liz Welch, autorka bestsellerów New York Timesa, podkreśliła w swoich uwagach, jak ważne jest, aby kobiety dzieliły się swoimi historiami, zwłaszcza tymi najbardziej przerażającymi i niewygodnymi, ponieważ mogą uratować komuś życie.

„Jako dziennikarka zawsze pisałam o doświadczeniach kobiet. Jedyne, co ich wszystkich łączy, to determinacja, opór i prawdziwa niezależność, dzięki której kobiety mogą wszystko. Im więcej opowieści o doświadczeniach kobiet usłyszymy, tym lepiej. Nie tylko jako matki, ale także jako lekarki, prawniczki, poetki i kimkolwiek chcesz być, niezależnie od tego, czy jesteś matką, czy nie, dzielenie się tymi doświadczeniami daje innym dziewczynom nadzieję, że one też mogą być tym, kim chcą być” – Welch powiedział.

Podsumowując, Zastępca Szefa Administracji Prezydenta Kazachstanu Balayeva zachęciła do dalszych projektów współpracy i wymiany doświadczeń.

„Dzisiaj wszystkie państwa mają te same cele. Aby stworzyć warunki dla długoterminowego rozwoju społeczeństwa, musimy dzielić się naszą wiedzą i współpracować przy projektach” – podsumowała.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *