Kazachski przewoźnik kolejowy Silkway Transit inwestuje w nowe lokomotywy

Silkway Transit, prywatny przewoźnik towarowy w Kazachstanie, zainwestował ponad 100 milionów dolarów w nowe lokomotywy.

Do końca I półrocza 2023 przewoźnik uzupełni swój tabor o 16 nowych lokomotyw serii TEM9.

Czteroosiowa lokomotywa spalinowa serii TEM9, przeznaczona do operacji manewrowych i holowniczych, wyposażona jest we wszystkie nowoczesne układy i posiada półtorakrotnie wyższą charakterystykę trakcyjną w porównaniu z najczęściej spotykanymi spalinowymi lokomotywami manewrowymi.

Zgodnie z koncepcją rozwoju potencjału transportowo-logistycznego rządu Kazachstanu do 2030 roku, niewystarczająca trakcja lokomotyw sięgająca nawet 70 proc., powoduje obniżoną zdolność przewozową systemu transportu kolejowego, co skutkuje wydłużeniem terminu dostawy ładunków.

Silkway Transit jest jedną z nielicznych firm w kraju, które kupują nowe lokomotywy. Zdaniem ekspertów niedobór lokomotyw manewrowych sięgnie 307 sztuk w przypadku braku dodatkowych inwestycji do 2032 roku.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *