Astana gospodarzem Kongresu Klimatycznego

Kazachskie Stowarzyszenie Regionalnych Inicjatyw Ekologicznych organizuje trzeci międzynarodowy kongres klimatyczny poświęcony osiągnięciu neutralności węglowej.

Wydarzenie odbędzie się w stolicy Kazachstanu 2 czerwca. Kongres będzie poświęcony wysiłkom Kazachstanu na rzecz osiągnięcia neutralności węglowej i ograniczenia wpływu zmian klimatu na gospodarkę i jakość życia. Rustem Kabzhanov, dyrektor generalny stowarzyszenia, podkreślił związek między dekarbonizacją gospodarki a przyciąganiem tanich i długoterminowych inwestycji. Powiedział, że kraj stoi przed nowymi wyzwaniami w dekarbonizacji sektora energetycznego.

Do 2025 roku Kazachstan planuje wprowadzić najlepsze dostępne technologie w przemyśle oraz zapewnić zobowiązania finansowe na eliminację skutków degradacji środowiska. Sesja plenarna poświęcona będzie Koncepcji Przejścia do Zielonej Gospodarki, która w tym roku kończy 10 lat. Stowarzyszenie zamierza ocenić, co Kazachstan osiągnął na przestrzeni lat, jakie trendy się pojawiły, które należy jeszcze uwzględnić oraz jakie zasoby są dostępne na najbliższe lata.

Na wydarzenie zostali zaproszeni eksperci i politycy z różnych krajów i jest organizowane przez Stowarzyszenie ECOJER i projekt Unii Europejskiej Sustainable Energy Connectivity in Central Asia,
przy wsparciu Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych Kazachstanu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *