Polityka

Polityka Kazachstanu toczy się w ramach republiki prezydenckiej, w której prezydent Kazachstanu jest głową państwa i mianuje szefa rządu. Władzę wykonawczą sprawuje rząd. Władzę ustawodawczą sprawuje zarówno rząd, jak i obie izby parlamentu.

Żadne z wyborów, które odbyły się w Kazachstanie, nie zostały uznane za wolne lub uczciwe według zachodnich standardów, z uwagi na takie kwestie, jak fałszowanie kart do głosowania, wielokrotne głosowanie, nękanie kandydatów opozycji i cenzura prasy.

Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Premiera i pierwszego wicepremiera powołuje prezydent. Radę Ministrów powołuje również prezydent. Prezydent Nazarbajew dekretem rozszerzył swoje uprawnienia prezydenckie: tylko on może inicjować zmiany w konstytucji, powoływać i odwoływać rząd, rozwiązywać parlament, zwoływać referenda według własnego uznania oraz mianować kierowników administracyjnych regionów i miast.

Prezydent jest głową państwa. Jest także naczelnym dowódcą sił zbrojnych i może zawetować uchwaloną przez parlament ustawę. Prezydent Nursułtan Nazarbajew, który sprawował urząd od czasu uzyskania niepodległości przez Kazachstan, wygrał nową 7-letnią kadencję w wyborach w 1999 r., które według Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nie spełniały międzynarodowych standardów. Główny przeciwnik polityczny, były premier Akezhan Kazhegeldin, nie mógł występować przeciwko prezydentowi, ponieważ wziął udział w nieautoryzowanym spotkaniu „ruchu na rzecz wolnych wyborów”. Poza tym wybory zostały ogłoszone niekonstytucyjnie dwa lata przed terminem. Odmawia się również swobodnego dostępu do mediów przeciwnym opiniom. W 2002 roku ustawa postawiła bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące utrzymania statusu prawnego partii politycznej, która obniżyła liczbę legalnych partii z 19 w 2002 roku do 8 w 2003 roku. Gabinet Ministrów i pełni funkcję szefa rządu Kazachstanu. W gabinecie jest trzech wicepremierów i 16 ministrów. Bakhytzhan Sagintayev został premierem we wrześniu 2016 roku.