Bezpieczeństwo

OGÓLNE ZAGROŻENIA: NISKIE

Zagrożenie przestępczością nie jest szczególnie duże. Powszechną praktyką są korupcja i wymuszenia. W większych skupiskach trzeba uważać na złodziei kieszonkowych. Należy bezwzględnie odmawiać przewożenia przez granicę jakichkolwiek przesyłek, gdyż jest to jeden ze sposobów przemytu narkotyków, których posiadanie na terenie Kazachstanu jest prawnie zabronione i grozi karą wieloletniego pozbawienia wolności.

Dla osób uprawiających turystykę wysokogórską groźne są lawiny śnieżne, a w okresie wiosenno-letnim błotne. Ekspedycje podejmujące wspinaczkę nie zawsze są profesjonalnie przygotowane, a ich członkowie nie dysponują często odpowiednim doświadczeniem, aby podejmować tego rodzaju wyzwania. Planując wyprawę należy pamiętać, że kazachstańskie służby ratunkowe praktycznie nie są przygotowane do podejmowania akcji ratowniczych na tak dużych wysokościach, a ich baza znajduje się w Ałmaty, czyli kilkaset kilometrów od Tien-Shan.

Osoby udające się w góry proszone są o wcześniejsze powiadomienie polskiej placówki dyplomatycznej o swoich zamiarach oraz o bieżące informowanie bliskich i znajomych o aktualnym miejscu pobytu i planowanych wyprawach. Z tych samych powodów obywatele polscy winni mieć przy sobie kartkę z adresem i telefonem, zarówno do rodziny, jak i polskiej placówki dyplomatycznej (najlepiej w języku rosyjskim).

Telefony alarmowe: pogotowie ratunkowe: 103, policja: 102, straż pożarna: 101, zintegrowany system ratowniczy (służba reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych): 112.

Należy zwrócić uwagę na ograniczenia w fotografowaniu w pobliżu obiektów wojskowych, przejść granicznych i niektórych budynków rządowych, co nie jest odpowiednio oznakowane. Zabronione jest fotografowanie lotnisk, niektórych większych sklepów i centrów handlowych.

Kazachstan leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎. – (źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/kazachstan)