Biznes

Handel międzynarodowy jest jednym z kluczowych motorów wzrostu gospodarczego Mauritiusa. Mauritius prowadzi liberalną politykę gospodarczą i handlową, ze stosunkiem handlu do PKB na poziomie 95%. W tym kontekście eliminacja barier w handlu na poziomie globalnym, regionalnym i dwustronnym pozostaje kluczowym celem, który należy osiągnąć jako sposób na poprawę naszej konkurencyjności eksportowej i rozszerzenie możliwości zaopatrzenia.